sobota, 3 sierpnia 2013

you were born to be real, not to be perfect

.
like this font?
see my newest font, called lalek

Pin It
Licencja Creative Commons
http://w1p3d0u7.blogspot.com/ jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.